Werkwijze Lotus«kring Utrecht
Tarieven

Aanvragen:
De aanvragen voor inzet van Lotus«slachtoffers bij een vereniging, bedrijf, instelling, enz. gebeurt bij de inzetco÷rdinator.
U kunt dit als volgt doen:

Per e-mail aan
Via het online aanvraagformulier Schriftelijk aan:
Lotus«kring Utrecht
t.a.v. Sonja v/d Brug
Geallieerdenstraat 12
3815 NN Amersfoort
Meer contactgegevens vindt u op onze contactpagina.

Aanvragen worden altijd bevestigd. Die bevestiging geldt als definitieve aanvraag.
De aanvraag moet minimaal 4 weken voor eerst genoemde datum binnen zijn.

De aanvraag omvat de volgende punten:
 • Datum
  bij meerdere data de verschillende data vermelden i.c.m de tijden
 • Aantal lotus«slachtoffers
  hoeveel slachtoffers heeft u nodig?
 • Speeladres
  compleet adres met naam van de organisatie of het bedrijf
 • Telefoon
  telefoonnummer van het speeladres of mobiel nummer van de docent
 • Tijdsduur
  begin- en eindtijd, eventuele pauze (lunch) opgeven
 • Inzet doel
  wat wordt er van de lotus«slachtoffers verwacht?
 • Rekeningadres
  compleet adres met contactpersoon, telefoonnummer en e-mail
 • Referentie
  uw kenmerk voor de rekening, zonder kenmerk vermelden wij de aanvraagdatum
Mocht u (om welke reden dan ook) een aanvraag hebben welke binnen de gestelde 4 weken valt neem dan contact op met onze inzetcoördinator.


Verdeling diensten:

Tijdens de cursusavonden deelt de co÷rdinator de inzetlijsten (aanvragen) uit aan de leden. De leden nemen al naar gelang hun bereidwilligheid een of meerder inzetten aan. Wanneer er meerdere mensen een inzet willen spelen, wordt rekening gehouden met een eerlijke verdeling. In principe krijgt ieder lid de kans om te spelen zonder dat er sprake is van een verplichting om een inzet aan te nemen. Tevens kan de co÷rdinator leden bellen met het verzoek een inzet te willen spelen.
Inzetten waar geen speler voor gevonden wordt worden teruggegeven aan de aanvrager met de mededeling dat er geen Lotus«slachtoffer beschikbaar is. Wanneer er meer Lotus«slachtoffers gevraagd worden dan er beschikbaar zijn wordt contact opgenomen met de aanvrager of er komen minder Lotus«slachtoffers spelen of wordt de aanvraag geannuleerd.

De teruggaaf gebeurt minimaal 1 week voor de te spelen datum.


Betalingen:

De leden laten tijdens hun inzet het inzetformulier van onze vereniging bij de aanvrager (op het speeladres) ondertekenen. De leden geven zelf hun gereden aantal kilometers op. Aan de hand van deze inzetformulieren maakt de penningmeester een factuur. Deze factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De factuur wordt per maand gemaakt.


Verplichtingen leden:

Een inzet die men heeft aangenomen dient men ook te spelen. Maar mocht, om welke reden dan ook, iemand niet beschikbaar zijn en geen vervanger/ster kunnen vinden wordt de inzet teruggegeven aan de co÷rdinator, die de inzet dan vervolgens afmeld bij de aanvrager. De inzetco÷rdinator houdt ten alle tijden de bevoegdheid om een geplande inzet in goed overleg met de betreffende lotus te wijzigen.

Mocht deze werkwijze niet duidelijk zijn, of heeft u nog vragen, dan kunt u contact op nemen met ons secretariaat of de inzetcoördinator.


Onze lotus«slachtoffers werken conform het lotus«leerboek.


Tarieven:

Per 1 juli 2013 worden de tarieven van onze vereniging als hier onder aangegeven.
Deze tarieven zijn door de algemene leden vergadering van onze vereniging vast gesteld.
 
Bedrijf of instelling22,50per uur
EHBO vereniging standaard7,50per uur
EHBO vereniging/Rode Kruis kolonne examen25,00per lotus
Kilometervergoeding0,27per kilometer

Er worden minimaal 2 uur in rekening gebracht per inzet.