LOTUS® is een acroniem voor de Landelijke
Opleiding
Tot
Uitbeelding van
Slachtoffers

Het doel van LOTUS® is het - ten behoeve van het onderwijs in de eerste hulp - op medisch en psychologisch verantwoorde wijze uitbeelden van slachtoffers in (ongevals)situaties, die de werkelijkheid zoveel mogelijk benaderen. Het doel van LOTUS® is om op een verantwoorde manier slachtoffers uit te beelden (mensen met een acute stoornis of een acuut letsel) ten behoeve van het onderwijs in de eerste hulpverlening.
Bij de lessen en herhalingsbijeenkomsten is het noodzakelijk dat de werkelijkheid van een ongeval zoveel mogelijk wordt benaderd, zodat cursisten die een werkelijk ongeval meemaken, daar zo snel en adequaat mogelijk naar kunnen handelen.

Het uitbeelden van slachtoffers is ontstaan in de Tweede Wereldoorlog in Engeland. In de jaren daarna werd het belang ingezien door veel omringende landen, waaronder ook Nederland, waar in 1963 de eerste opleiding tot LOTUS®slachtoffer werd gestart.

Iedereen met een geldig eerstehulpverleners diploma (EHBO-diploma) kan worden opgeleid tot LOTUS®, wat 1½ tot 2 jaar duurt. Wie met voldoende resultaat het examen passeert, krijgt de aantekening LOTUS®slachtoffer op het EHBO-diploma.
De LOTUS®slachtoffers verzamelen zich in vereniging, die LOTUS®kringen werden genoemd. Elke LOTUS®kring wordt geleid door één of meerdere studieleiders, die eerstehulpverleners mogen opleiden tot LOTUS®slachtoffer, en LOTUS®slachtoffers begeleiden in hun verdere ontwikkeling.

Tegenwoordig worden LOTUS®slachtoffers nog veel ingezet bij lessen en herhalingsbijeenkomsten voor EHBO-verenigingen en Rode Kruis kolonnes, maar de meeste LOTUS®slachtoffers worden gevraagd voor opleidingen voor bedrijfshulpverlener.

Nadat in 1963 de eerste opleiding tot LOTUS® was gegeven, ontstonden de eerste LOTUS®kringen, die een volgnummer kregen van het Oranje Kruis. De 11e LOTUS-kring ontstond in Utrecht, en is nog steeds een aangename vereniging met op dit moment circa 20 leden.