Louskring logo
Opening Historie Werkwijze Praktijk Aanvragen Contact  

Het doel

Het doel van Lotus is om op een verantwoorde manier slachtoffers uit te beelden (mensen met een acute stoornis of een acuut letsel) ten behoeve van het onderwijs in de eerste hulpverlening.
Bij de lessen en herhalingsbijeenkomsten is het noodzakelijk dat de werkelijkheid van een ongeval zoveel mogelijk wordt benaderd, zodat cursisten die een werkelijk ongeval meemaken, daar zo snel en adequaat mogelijk naar kunnen handelen.

Het ontstaan

Het uitbeelden van slachtoffers is ontstaan in de Tweede Wereldoorlog in Engeland. In de jaren daarna werd het belang ingezien door veel omringende landen, waaronder ook Nederland, waar in 1963 de eerste opleiding tot Lotus-slachtoffer werd gestart.

Nadat in 1963 de eerste opleiding tot Lotus was gegeven, ontstonden de eerste Lotus-kringen. Die kregen een volgnummer van het Oranje Kruis. De 11e Lotuskring ontstond in Utrecht, en is nog steeds een actieve vereniging met meer dan 20 leden.

Praktijk

Tegenwoordig worden Lotus-slachtoffers nog veel ingezet bij lessen en herhalingsbijeenkomsten voor EHBO-verenigingen en Rode Kruis kolonnes, maar de meeste Lotusslachtoffers worden gevraagd voor opleidingen voor bedrijfshulpverlener.

Wie kan Lotus worden?

Iedereen met een geldig eerstehulpverleners diploma (EHBO-diploma) kan worden opgeleid tot Lotus, Die opleiding duurt 1½ tot 2 jaar. Wie met voldoende resultaat het examen passeert, krijgt de aantekening Lotus-slachtoffer op het EHBO-diploma.
De Lotus-slachtoffers verzamelen zich in een vereniging, die Lotuskringen werden genoemd. Elke kring wordt geleid door één of meerdere studieleiders. Die studieleiders leiden de kandidaten op tot Lotusslachtoffer, en begeleiden die in hun verdere ontwikkeling.

Meer weten?

Oranje Kruis
Organisatie Lotus
Nederlandse Organisatie Docenten EHBO
Nederlandse Vereniging van Arts-Docenten eerste hulp