Louskring logo
Opening Historie Werkwijze Praktijk Aanvragen Contact  

Verdeling diensten

Tijdens de cursusavonden deelt de coördinator de inzetlijsten (aanvragen) uit aan de leden. De leden nemen al naar gelang hun bereidwilligheid een of meerder inzetten aan. Wanneer er meerdere mensen een inzet willen spelen, wordt rekening gehouden met een eerlijke verdeling. In principe krijgt ieder lid de kans om te spelen zonder dat er sprake is van een verplichting om een inzet aan te nemen. Tevens kan de coördinator leden bellen met het verzoek een inzet te willen spelen.
Inzetten waar geen speler voor gevonden wordt worden teruggegeven aan de aanvrager met de mededeling dat er geen Lotusslachtoffer beschikbaar is. Wanneer er meer Lotusslachtoffers gevraagd worden dan er beschikbaar zijn wordt contact opgenomen met de aanvrager of er komen minder Lotusslachtoffers spelen of wordt de aanvraag geannuleerd.
De teruggaaf gebeurt minimaal 1 week voor de te spelen datum.Betalingen

De leden laten tijdens hun inzet het inzetformulier van onze vereniging bij de aanvrager (op het speeladres) ondertekenen. De leden geven zelf hun gereden aantal kilometers op. Aan de hand van deze inzetformulieren maakt de penningmeester een factuur. Deze factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De factuur wordt per maand gemaakt.

Verplichtingen leden

Een inzet die men heeft aangenomen dient men ook te spelen. Maar mocht, om welke reden dan ook, iemand niet beschikbaar zijn en geen vervanger/ster kunnen vinden wordt de inzet teruggegeven aan de coördinator, die de inzet dan vervolgens afmeld bij de aanvrager. De inzetcoördinator houdt ten alle tijden de bevoegdheid om een geplande inzet in goed overleg met de betreffende lotus te wijzigen.
Mocht deze werkwijze niet duidelijk zijn, of heeft u nog vragen, dan kunt u contact op nemen met ons secretariaat of de inzetcoördinator.

Onze lotusslachtoffers werken conform het lotusleerboek.